Spisak firmi kod kojih je omogućena kupovina putem adminsitrativne zabrane

 1.  PU „Milica Nožica“ Valjevo -sindikat
 2. HK Krušik -sindikat
 3. PU Valjevo-sindikat
 4. Elektrodistribucija Valjevo-sindikat
 5. Poljoprivredna škola sa domom učenika Valjevo
 6. JKP Vodovod Valjevo
 7. Poreska uprava Valjevo-samo članovi sindikata
 8. „Moler“ DOO Valjevo -direktor
 9. Gradska uprava Valjevo-sindikat
 10. Tehnička škola Valjevo -direktor
 11. JKP Vidrak Valjevo-direktor

Main Menu